Byggeri på Landbohøjskolens grund | A/B Rolighedsvej 22

A/B Rolighedsvej 22

← Tilbage til nyheder

Byggeri på Landbohøjskolens grund

Udgivet den 29. januar 2020
Kære andelshaver,

Kære andelshaver,

 

Jeg var i går til borgermøde vedr. lokalplan 233. Den beskriver området omkring Rolighedsvej, Bûlowsvej, Åboulevarden og Den Grønne Sti.

 

Der er fremsendt materiale via e-boks til den enkelte andelshaver hvor det fremgår at området vil blive tæt bebygget med blandt andet en 8 etagers bygning ud mod Åboulevarden.

 

I den anledning vil bestyrelsen omdele et 2 siders dokument som vi opfordre alle beboerne til enten at fysisk underskrive eller digitalt.

 

Derudover vil bestyrelsen arbejde på at finde ud af hvordan vi bedst kan høres og gøre indflydelse på udformningen af det kommende byggeprojekt.

 

Da der er en tæmmelig stram tidsfrist vil der blive arbejdet hurtigt og der vil meget snart sendt mere information ud.

 

Pbv.

 

Mikael