Støj fra ”Landbohøjskolen” | A/B Rolighedsvej 22

A/B Rolighedsvej 22

← Tilbage til nyheder

Støj fra ”Landbohøjskolen”

Udgivet den 06. august 2019
Der har på det seneste været en del højlydt musik fra Landbohøjskolen område.

SV: Støjgener fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Frederiksberg Campus

Dato: torsdag den 6. august 2019 kl. 08.39.23 

Fra: Claus Aagaard Thomsen <clth@science.ku.dk> 

 

Kære Peter Nissen,

 

Først og fremmest skal jeg beklage de gener, I har oplevet. Jeres forventninger til afdæmpet adfærd er helt rimelige og i øvrigt helt i tråd med de rammer, vi opstiller for vores studerende og ansatte for aktiviteter i og uden for vores bygninger.

 

Vi er straks i gang med at følge op på det. Det er jo en område med adgang for alle, men det tyder på, at det er personer med tilknytning til vores fakultet, hvorfor vi naturligvis vil tale med dem og indskærpe rammerne for aktiviteterne på campus.

 

Skulle I igen opleve gener, skal I endelige ringe til vores Helpdesk, som I gjorde i lørdags. De vil I givet fald bede vores vagt køre forbi og tage hånd om det, samt få navne på de ansvarlige, så vi efterfølgende fra ledelsens side kan følge op på det.

 

Vi er bestemt – som I – meget interesserede i at opretholde et godt naboskab med jer.

 

 

Med venlig hilsen

 

Claus Thomsen

 

 

 

Claus Aagaard Thomsen

Kontorchef

 

Københavns Universitet

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

SCIENCE Ledelse og Kommunikation

Bülowsvej 17

1870 Frederiksberg C

 

TLF +4535332828

DIR +4535332007

MOB +4523839946

clth@science.ku.dk

 

 

 

 

 

Fra: Peter Nissen <nissen.dk@gmail.com> 
Sendt: 5. august 2019 09:51
Til: SCI-science <science@science.ku.dk>
Emne: Støjgener fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Frederiksberg Campus

 

Til Campus Service SCIENCE.

 

Inden for de sidste 14 dage har der gentagne gange været problemer med støjgener fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Frederiksberg Campus. Det drejer sig især om afspilning af musik fra højtalere placeret udenfor, se vedlagte kort.

 

Flere af beboerne i vores andelsforening har overfor bestyrelsen fremført, at det er til stor gene, at der bliver spillet meget høj musik ledsaget af ”sang og bægerklang”.

Der er forståelse for, at det gode vejr og de lune sommeraftener lokker til, at man søger udenfor og hygger sig.

Det er dog ikke det samme som, at vi i de nærliggende ejendomme har samme musiksmag. Dertil kommer at vi også godt kunne ønske os mulighed for at kunne opholde sig på sin altan eller i sin bolig, uden at skulle høre den samme musik. Og når klokken efterhånden er blevet så mange, at man gerne vil i seng, ville det også være rart at kunne falde i søvn, og - i de varme nætter - at kunne gøre det med åbne vinduer.

Vi har indenfor den sidste måned flere gange måtte rette direkte henvendelse til de implicerede. Og d. 3. august endte det med, at vi efter midnat kontaktede scshelpdisk telefonisk for at få ro. 

Da vi har et ønske om at have et godt naboskab til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Frederiksberg Campus, har vi ikke ønsket at eskalere situationen, men blot været ovre for bede om lidt mere ro, men vi føler, at omfanget nu har nået et niveau, hvor det er uholdbart.

Og med tanke på, at der efter studiestarten og afholdelser af ”fredagsbar” (som under sidste semester af og til startede om onsdagen) vil blive flere sådanne situationer, retter vi hermed henvendelse til jer i forventning om, at der kan findes en løsning, da vi som sagt gerne vil kunne bevare et godt naboskab.

Det kunne for eksempel være, at højtalere ikke placeres udenfor, og at døre og vinduer bliver lukket når der spilles høj musik på afspilningsstedet.

[Et billede, der indeholder tekst Automatisk genereret beskrivelse]

 

 

Med venlig hilsen

 

For bestyrelsen

A/B Rolighedsvej22/N.J.Fjords Alle1-3

 

Peter Nissen

Mail: nissen.dk@gmail.com